Seksuologia jako specjalizacja

seksuolog

W Polsce dostęp do seksuologa jest znacznie ograniczony, ponieważ niewielu jest specjalistów z tej dziedziny, jedynym wyjątkiem jest Warszawa, gdzie seksuologów jest sporo. Wizyta nie jest refundowana przez NFZ i odbywa się na koszt pacjenta.

Lekarz-seksuolog jest osoba posiadającą wykształcenie medyczne, często ze specjalnością psychiatra dziecięcy lub młodzieżowy, ginekolog-położnik lub internista, a następnie ze specjalizacją szczegółową – seksuolog. Lekarz tej specjalności jest uprawniony do badania pacjentów, zlecania badań laboratoryjnych i wypisywania leków. Jeżeli jest także psychoterapeutą, może prowadzić psychoterapię.

Istnieje także specjalność psycholog-seksuolog i jest to osoba, która ukończyła studia psychologiczne na uniwersytecie, a następnie studia podyplomowe w zakresie seksuologii. Psycholog z wykształceniem seksuologicznym jest uprawniony do poradnictwa psychologicznego lub psychoterapii, ale nie ma uprawnień do badania pacjentów i wystawiania recept.

W Polsce istnieją dwa stowarzyszenia zrzeszające seksuologów – Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej, skupiające lekarzy pracujących w tej sferze medycyny – seksuolodzy, ginekolodzy, urolodzy, endokrynolodzy, psychiatrzy. Natomiast Polskie Towarzystwo Seksuologiczne skupia wszystkich profesjonalistów zajmujących się seksualnością, a więc także psychologów, pedagogów, czy socjologów.

Popularne

Problemy seksualne dzieci

Problemy seksualne dzieci

Zainteresowanie płcią przeciwną i sferą intymną pojawia się już we wczesnym okresie dzieciństwa. Nawet kilkulatki zadają pytania dotyczące płci przeciwnej lub „skąd się biorą dzieci”. Taka ciekawość jest naturalna, a jej nasilenie jest różne w zależności od wieku i rozwoju dziecka.

Problemy seksualne kobiet

Problemy seksualne kobiet

Problem oziębłości seksualnej omawiany jest w odniesieniu do kobiet, ale dotyczy on prawie w takim samym stopniu mężczyzn. Kobieta oziębła znaczy tyle, co zimna uczuciowo, chłodna, nie mająca potrzeb seksualnych, pozbawiona emanującego z niej seksu. Czasem ocena ta rozciąga się na kobiety mało atrakcyjne. Doświadczenia kliniczne nie potwierdzają tego, często bywa wręcz odwrotnie. Z punktu widzenia medycyny zaledwie 1 % kobiet jest oziębłych.

Specyfika zaburzeń seksualnych

Specyfika zaburzeń seksualnych

Ludzie z zaburzeniami seksualnymi są szczególna grupą chorych, nierzadko chorobę swoja muszą skrywać, gdyż środowisko, w którym żyją piętnuje ich z tego powodu. Zaburzenia w sferze seksu nie ograniczają się tylko do zaburzeń w funkcjonowaniu narządów płciowych.

Gorący temat

Seksuologia jako specjalizacja

W Polsce dostęp do seksuologa jest znacznie ograniczony, ponieważ niewielu jest specjalistów z tej dziedziny, jedynym wyjątkiem jest Warszawa, gdzie seksuologów jest sporo. Wizyta nie jest refundowana przez NFZ i odbywa się na koszt pacjenta.