Seksuologia jako specjalizacja


W Polsce dostęp do seksuologa jest znacznie ograniczony, ponieważ niewielu jest specjalistów z tej dziedziny, jedynym wyjątkiem jest Warszawa, gdzie seksuologów jest sporo. Wizyta nie jest refundowana przez NFZ i odbywa się na koszt pacjenta.

Seksuologia jako specjalizacja

W Polsce dostęp do seksuologa jest znacznie ograniczony, ponieważ niewielu jest specjalistów z tej dziedziny, jedynym wyjątkiem jest Warszawa, gdzie seksuologów jest sporo. Wizyta nie jest refundowana przez NFZ i odbywa się na koszt pacjenta.

Lekarz - seksuolog jest osoba posiadającą wykształcenie medyczne, często ze specjalnością psychiatra dziecięcy lub młodzieżowy, ginekolog-położnik lub internista, a następnie ze specjalizacją szczegółową – seksuolog. Lekarz tej specjalności jest uprawniony do badania pacjentów, zlecania badań laboratoryjnych i wypisywania leków. Jeżeli jest także psychoterapeutą, może prowadzić psychoterapię.

Istnieje także specjalność psycholog-seksuolog i jest to osoba, która ukończyła studia psychologiczne na uniwersytecie, a następnie studia podyplomowe w zakresie seksuologii. Psycholog z wykształceniem seksuologicznym jest uprawniony do poradnictwa psychologicznego lub psychoterapii, ale nie ma uprawnień do badania pacjentów i wystawiania recept.

W Polsce istnieją dwa stowarzyszenia zrzeszające seksuologów – Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej, skupiające lekarzy pracujących w tej sferze medycyny – seksuolodzy, ginekolodzy, urolodzy, endokrynolodzy, psychiatrzy. Natomiast Polskie Towarzystwo Seksuologiczne skupia wszystkich profesjonalistów zajmujących się seksualnością, a więc także psychologów, pedagogów, czy socjologów.