Problemy seksualne kobiet


Problem oziębłości seksualnej omawiany jest w odniesieniu do kobiet, ale dotyczy on prawie w takim samym stopniu mężczyzn. Kobieta oziębła znaczy tyle, co zimna uczuciowo, chłodna, nie mająca potrzeb seksualnych, pozbawiona emanującego z niej seksu.

Problemy seksualne kobiet

Problem oziębłości seksualnej omawiany jest w odniesieniu do kobiet, ale dotyczy on prawie w takim samym stopniu mężczyzn. Kobieta oziębła znaczy tyle, co zimna uczuciowo, chłodna, nie mająca potrzeb seksualnych, pozbawiona emanującego z niej seksu.

Czasem ocena ta rozciąga się na kobiety mało atrakcyjne. Doświadczenia kliniczne nie potwierdzają tego, często bywa wręcz odwrotnie. Z punktu widzenia medycyny zaledwie 1 % kobiet jest oziębłych.

Może to wynikać ze schorzeń ginekologicznych, które przy ucisku wywołują ból, ze zbyt wąskiego wejścia do pochwy (wad rozwojowych) lub z nadmiernie uwrażliwionej łechtaczki. Ogromna większość kobiet ma jednak w sferze seksu problemy psychiczne, które zakłócają zdolność przeżyć.

A oto przyczyny:

- wyrastają w przekonaniu, że seks jest czymś brudnym
- lękają się ujawnienia własnych pragnień
- mają lęk przed poddaniem się partnerowi i uzależnieniem się od niego
- dla niektórych kobiet przykry jest fakt, że wymagają
dłuższego czasu niż partner, aby osiągnąć podniecenie, blokuje to ich odczucia, co sprawia, że reagują jeszcze wolniej
- istnieją także zahamowania seksualne tkwiące w podświadomości, a także skłonności seksualne, które blokują możliwość prawidłowego uzewnętrzniania potrzeb – np. homoseksualne, sadystyczne

Wychowanie w środowisku surowo przestrzegającym zasad religijnych może prowadzić do nerwicy, bowiem jest negatywnie nastawione na aktywność seksualną, które obarcza piętnem grzechu i rozbudza poczucie winy, a cała sfera seksu objęta jest surowym tabu.