Problemy seksualne dzieci


Zainteresowanie płcią przeciwną i sferą intymną pojawia się już we wczesnym okresie dzieciństwa. Nawet kilkulatki zadają pytania dotyczące płci przeciwnej lub „skąd się biorą dzieci”. Taka ciekawość jest naturalna, a jej nasilenie jest różne w zależności od wieku i rozwoju dziecka.

Problemy seksualne dzieci

Zainteresowanie płcią przeciwną i sferą intymną pojawia się już we wczesnym okresie dzieciństwa. Nawet kilkulatki zadają pytania dotyczące płci przeciwnej lub „skąd się biorą dzieci”. Taka ciekawość jest naturalna, a jej nasilenie jest różne w zależności od wieku i rozwoju dziecka.

Wpływ na zainteresowanie sferą seksualną ma wiele czynników, np. wzajemny stosunek emocjonalny osób z najbliższego otoczenia dziecka i okazywanie sobie uczuć – przytulanie, całowanie w rękę, w policzek, w czoło. Są to pozytywne wzorce. Wzajemna więź emocjonalna pomiędzy rodzicami, a dzieckiem – przy czym bliska więź emocjonalna dziecka z rodzicami zależy w dużym stopniu od wzajemnego stosunku pomiędzy samymi rodzicami.

Dziecko uczy się świata poprzez obserwację i naśladownictwo, a brak miłości pomiędzy rodzicami powoduje obciążenie emocjonalne u dziecka. Z pewnością złym wzorcem jest brak szacunku wśród domowników, brak rozmów, zbyt mało czasu poświęcanego dzieciom oraz unikanie rozmów na trudne tematy np. dotyczące sfery seksualnej.


Często rodzice nie wiedzą jak odpowiadać na zadawane przez dzieci pytania, czują się zawstydzeni i zażenowani. Unikanie odpowiedzi lub udzielanie fałszywych powoduje, że sfera ta staje się tematem tabu.

Wcześniej lub później dziecko zacznie samo szukać odpowiedzi na te pytania z innych źródeł, a ogólnie dostępna prasa, telewizja, internet mogą w wulgarny sposób odsłaniać tę dziedzinę życia. Odpowiedzi muszą być bowiem dostosowane do wieku i dojrzałości emocjonalnej dziecka.