Dojrzewanie seksualne młodzieży


W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się zjawisko szybszej dojrzałości biologicznej młodych ludzi. Młodzież dojrzewa szybciej, ale jednocześnie wydłuża się czas osiągania dojrzałości społecznej – zdobycia wykształcenia i osiągnięcia niezależności materialnej

Dojrzewanie seksualne młodzieży

W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się zjawisko szybszej dojrzałości biologicznej młodych ludzi. Młodzież dojrzewa szybciej, ale jednocześnie wydłuża się czas osiągania dojrzałości społecznej – zdobycia wykształcenia i osiągnięcia niezależności materialnej.

Dojrzałość biologiczna znacznie wyprzedza dojrzałość psychiczną i społeczną, a potrzeby związane z okresem dojrzewania płciowego nie zawsze znajdują zrozumienie u starszego pokolenia. W pewnych środowiskach problemy młodzieży są lekceważone, a masturbacja, jako najczęściej występująca forma zaspokojenia popędu, jest surowo potępiana. Stosunki przedmałżeńskie zaś nieakceptowane.

Rozładowanie popędu płciowego poprzez uprawianie sportów oraz rozwijanie zainteresowań nie jest możliwe. Jednocześnie nie można pozwolić młodzieży na swobodne życie płciowe w wieku 12-16 lat, czyli w okresie szkolnym.

Obok uświadomienia seksualnego ważnym czynnikiem w wychowaniu seksualnym jest pełny rozwój człowieka – kształtowanie zasad moralnych, poczucia odpowiedzialności i szacunku do drugiego człowieka.

Masturbacja wśród młodzieży, zwłaszcza męskiej, jest zjawiskiem powszechnym. W minionych wiekach przypisywano jej tragiczne skutki – zaburzenia psychiczne, niedorozwój umysłowy, uszkodzenie narządów płciowych. Onanizm może rzeczywiście powodować powstawanie kompleksów i problemów psychicznych u młodzieży. Dlatego należy uświadamiać im, że masturbacja jest zjawiskiem przejściowym i umożliwia jedynie doraźne rozładownie napięcia.