Aktywność seksualna osób starszych


Powszechnie obserwuje się, że media przedstawiają seks w sposób, który sugerowałby, że jest on przeznaczony jedynie dla młodych. Z humorem pokazuje się ludzi starszych, którzy są aktywni płciowo, albo jako sprośnych starców.

Aktywność seksualna osób starszych

Powszechnie obserwuje się, że media przedstawiają seks w sposób, który sugerowałby, że jest on przeznaczony jedynie dla młodych. Z humorem pokazuje się ludzi starszych, którzy są aktywni płciowo, albo jako sprośnych starców.

Ludzie starsi nie otrzymują nie znajdują akceptacji prowadząc życie seksualne, a potrzeba seksu jest normalna i zdrowa w każdym wieku. Starsi ludzie byli wychowywani w mniejszej tolerancji i nie są nauczeni mówienia na tematy dotyczące współżycia.

Inny problem, o którym warto wspomnieć dotyczy kwestii tego, co stanowi seks. Jeżeli stosunek z penetracją uznawany jest za miarę seksu, to starsi ludzie mogą wykazywać większy spadek w aktywności seksualnej, niż gdyby uwzględnić szerszy zakres. Jednak aktywni seksualnie ludzie starsi deklarują dużą satysfakcję ze współżycia.

Ponieważ kobiety żyją dłużej od mężczyzn, stąd jest dużo więcej starszych kobiet. W ten sposób możliwości kontaktów kobiet się zmniejszają, a aktywność seksualna może ustać z powodu braku partnera. Dla mężczyzn największym problemem jest możliwość utrzymania wzwodu lub brak kondycji fizycznej niezbędnej do odbycia stosunku. Około 10-20 % starszych mężczyzn i 35 % kobiet nie ma żadnego życia płciowego.

W zasadzie znaczy procent przypadków dysfunkcji seksualnych u osób starszych pozostaje nieleczona, co wskazuje na niedostrzeganie problemu przez specjalistów. Zwykle poziom aktywności seksualnej zależy od poziomu aktywności w latach poprzednich.