Specyfika zaburzeń seksualnych

seksuolog

Ludzie z zaburzeniami seksualnymi są szczególna grupą chorych, nierzadko chorobę swoja muszą skrywać, gdyż środowisko, w którym żyją piętnuje ich z tego powodu. Zaburzenia w sferze seksu nie ograniczają się tylko do zaburzeń w funkcjonowaniu narządów płciowych.

Trudno im żyć w małżeństwie lub innym związku, ze względu na brak umiejętności nawiązywania głębszych więzi. Czują się izolowani wewnętrznie i osamotnieni. Kochają, ale mają z tym problemy, często dlatego, że miłość ich przejawia się w inny sposób, co partner odbiera jako niechęć. Często zazdrość odbiera im radość życia, sami też są zdradzani. Naprawdę jednak chodzi o zakłócenia psychiczne w sferze intymnej człowieka, które przekładają się m.in. na złe funkcjonowanie narządów płciowych.

Stopień zrozumienia tych problemów ze strony lekarzy i środowiska jest bardzo niski, a zapotrzebowanie na tego typu pomoc ogromne. Mnóstwo jest ludzi, którzy z powodu zaburzeń w sferze seksu stają się zgorzkniali, przygnębieni, załamani, tracą radość życia, z niepokojem myślą o sobie, partnerze i rodzinie.

Od lekarza seksuologa wymagana jest w takich przypadkach ogromna wiedza medyczna, lecz także sporo wiedzy z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki, etyki, prawa, antropologii i filozofii. Kontakt z chorym wymaga poświęcenia mu bardzo wiele czasu , bowiem chodzi o zapoznanie się z problemami tkwiącymi głęboko w zakamarkach psychiki.

Popularne

Problemy seksualne dzieci

Problemy seksualne dzieci

Zainteresowanie płcią przeciwną i sferą intymną pojawia się już we wczesnym okresie dzieciństwa. Nawet kilkulatki zadają pytania dotyczące płci przeciwnej lub „skąd się biorą dzieci”. Taka ciekawość jest naturalna, a jej nasilenie jest różne w zależności od wieku i rozwoju dziecka.

Problemy seksualne kobiet

Problemy seksualne kobiet

Problem oziębłości seksualnej omawiany jest w odniesieniu do kobiet, ale dotyczy on prawie w takim samym stopniu mężczyzn. Kobieta oziębła znaczy tyle, co zimna uczuciowo, chłodna, nie mająca potrzeb seksualnych, pozbawiona emanującego z niej seksu. Czasem ocena ta rozciąga się na kobiety mało atrakcyjne. Doświadczenia kliniczne nie potwierdzają tego, często bywa wręcz odwrotnie. Z punktu widzenia medycyny zaledwie 1 % kobiet jest oziębłych.

Specyfika zaburzeń seksualnych

Specyfika zaburzeń seksualnych

Ludzie z zaburzeniami seksualnymi są szczególna grupą chorych, nierzadko chorobę swoja muszą skrywać, gdyż środowisko, w którym żyją piętnuje ich z tego powodu. Zaburzenia w sferze seksu nie ograniczają się tylko do zaburzeń w funkcjonowaniu narządów płciowych.

Gorący temat

Seksuologia jako specjalizacja

W Polsce dostęp do seksuologa jest znacznie ograniczony, ponieważ niewielu jest specjalistów z tej dziedziny, jedynym wyjątkiem jest Warszawa, gdzie seksuologów jest sporo. Wizyta nie jest refundowana przez NFZ i odbywa się na koszt pacjenta.