Problemy seksualne kobiet

seksuolog

Problem oziębłości seksualnej omawiany jest w odniesieniu do kobiet, ale dotyczy on prawie w takim samym stopniu mężczyzn. Kobieta oziębła znaczy tyle, co zimna uczuciowo, chłodna, nie mająca potrzeb seksualnych, pozbawiona emanującego z niej seksu. Czasem ocena ta rozciąga się na kobiety mało atrakcyjne. Doświadczenia kliniczne nie potwierdzają tego, często bywa wręcz odwrotnie. Z punktu widzenia medycyny zaledwie 1 % kobiet jest oziębłych.

Może to wynikać ze schorzeń ginekologicznych, które przy ucisku wywołują ból, ze zbyt wąskiego wejścia do pochwy (wad rozwojowych) lub z nadmiernie uwrażliwionej łechtaczki. Ogromna większość kobiet ma jednak w sferze seksu problemy psychiczne, które zakłócają zdolność przeżyć.

A oto przyczyny:

- wyrastają w przekonaniu, że seks jest czymś brudnym
- lękają się ujawnienia własnych pragnień
- mają lęk przed poddaniem się partnerowi i uzależnieniem się od niego
- dla niektórych kobiet przykry jest fakt, że wymagają
dłuższego czasu niż partner, aby osiągnąć podniecenie, blokuje to ich odczucia, co sprawia, że reagują jeszcze wolniej
- istnieją także zahamowania seksualne tkwiące w podświadomości, a także skłonności seksualne, które blokują możliwość prawidłowego uzewnętrzniania potrzeb – np. homoseksualne, sadystyczne

Wychowanie w środowisku surowo przestrzegającym zasad religijnych może prowadzić do nerwicy, bowiem jest negatywnie nastawione na aktywność seksualną, które obarcza piętnem grzechu i rozbudza poczucie winy, a cała sfera seksu objęta jest surowym tabu.

Popularne

Problemy seksualne dzieci

Problemy seksualne dzieci

Zainteresowanie płcią przeciwną i sferą intymną pojawia się już we wczesnym okresie dzieciństwa. Nawet kilkulatki zadają pytania dotyczące płci przeciwnej lub „skąd się biorą dzieci”. Taka ciekawość jest naturalna, a jej nasilenie jest różne w zależności od wieku i rozwoju dziecka.

Problemy seksualne kobiet

Problemy seksualne kobiet

Problem oziębłości seksualnej omawiany jest w odniesieniu do kobiet, ale dotyczy on prawie w takim samym stopniu mężczyzn. Kobieta oziębła znaczy tyle, co zimna uczuciowo, chłodna, nie mająca potrzeb seksualnych, pozbawiona emanującego z niej seksu. Czasem ocena ta rozciąga się na kobiety mało atrakcyjne. Doświadczenia kliniczne nie potwierdzają tego, często bywa wręcz odwrotnie. Z punktu widzenia medycyny zaledwie 1 % kobiet jest oziębłych.

Specyfika zaburzeń seksualnych

Specyfika zaburzeń seksualnych

Ludzie z zaburzeniami seksualnymi są szczególna grupą chorych, nierzadko chorobę swoja muszą skrywać, gdyż środowisko, w którym żyją piętnuje ich z tego powodu. Zaburzenia w sferze seksu nie ograniczają się tylko do zaburzeń w funkcjonowaniu narządów płciowych.

Gorący temat

Seksuologia jako specjalizacja

W Polsce dostęp do seksuologa jest znacznie ograniczony, ponieważ niewielu jest specjalistów z tej dziedziny, jedynym wyjątkiem jest Warszawa, gdzie seksuologów jest sporo. Wizyta nie jest refundowana przez NFZ i odbywa się na koszt pacjenta.