Problemy seksualne dzieci

seksuolog

Zainteresowanie płcią przeciwną i sferą intymną pojawia się już we wczesnym okresie dzieciństwa. Nawet kilkulatki zadają pytania dotyczące płci przeciwnej lub „skąd się biorą dzieci”. Taka ciekawość jest naturalna, a jej nasilenie jest różne w zależności od wieku i rozwoju dziecka.

Wpływ na zainteresowanie sferą seksualną ma wiele czynników, np. wzajemny stosunek emocjonalny osób z najbliższego otoczenia dziecka i okazywanie sobie uczuć – przytulanie, całowanie w rękę, w policzek, w czoło. Są to pozytywne wzorce. Wzajemna więź emocjonalna pomiędzy rodzicami, a dzieckiem – przy czym bliska więź emocjonalna dziecka z rodzicami zależy w dużym stopniu od wzajemnego stosunku pomiędzy samymi rodzicami. Dziecko uczy się świata poprzez obserwację i naśladownictwo, a brak miłości pomiędzy rodzicami powoduje obciążenie emocjonalne u dziecka. Z pewnością złym wzorcem jest brak szacunku wśród domowników, brak rozmów, zbyt mało czasu poświęcanego dzieciom oraz unikanie rozmów na trudne tematy np. dotyczące sfery seksualnej.

Często rodzice nie wiedzą jak odpowiadać na zadawane przez dzieci pytania, czują się zawstydzeni i zażenowani. Unikanie odpowiedzi lub udzielanie fałszywych powoduje, że sfera ta staje się tematem tabu.

Wcześniej lub później dziecko zacznie samo szukać odpowiedzi na te pytania z innych źródeł, a ogólnie dostępna prasa, telewizja, internet mogą w wulgarny sposób odsłaniać tę dziedzinę życia. Odpowiedzi muszą być bowiem dostosowane do wieku i dojrzałości emocjonalnej dziecka.

Popularne

Problemy seksualne dzieci

Problemy seksualne dzieci

Zainteresowanie płcią przeciwną i sferą intymną pojawia się już we wczesnym okresie dzieciństwa. Nawet kilkulatki zadają pytania dotyczące płci przeciwnej lub „skąd się biorą dzieci”. Taka ciekawość jest naturalna, a jej nasilenie jest różne w zależności od wieku i rozwoju dziecka.

Problemy seksualne kobiet

Problemy seksualne kobiet

Problem oziębłości seksualnej omawiany jest w odniesieniu do kobiet, ale dotyczy on prawie w takim samym stopniu mężczyzn. Kobieta oziębła znaczy tyle, co zimna uczuciowo, chłodna, nie mająca potrzeb seksualnych, pozbawiona emanującego z niej seksu. Czasem ocena ta rozciąga się na kobiety mało atrakcyjne. Doświadczenia kliniczne nie potwierdzają tego, często bywa wręcz odwrotnie. Z punktu widzenia medycyny zaledwie 1 % kobiet jest oziębłych.

Specyfika zaburzeń seksualnych

Specyfika zaburzeń seksualnych

Ludzie z zaburzeniami seksualnymi są szczególna grupą chorych, nierzadko chorobę swoja muszą skrywać, gdyż środowisko, w którym żyją piętnuje ich z tego powodu. Zaburzenia w sferze seksu nie ograniczają się tylko do zaburzeń w funkcjonowaniu narządów płciowych.

Gorący temat

Seksuologia jako specjalizacja

W Polsce dostęp do seksuologa jest znacznie ograniczony, ponieważ niewielu jest specjalistów z tej dziedziny, jedynym wyjątkiem jest Warszawa, gdzie seksuologów jest sporo. Wizyta nie jest refundowana przez NFZ i odbywa się na koszt pacjenta.