Kultura seksualna

seksuolog

Jest to wiedza i umiejętność dotycząca współżycia seksualnego oraz umiejętność postępowania z partnerem dla zapewnienia jemu i sobie maksimum zadowolenia.

Nie tylko wiedza o technice, ale i wiedza o całości oddziaływania na partnera oznacza kulturę współżycia. Jeżeli mężczyzna będzie żądał od kobiety gotowości do stosunku w chwilę po kłótni, to żadne jego umiejętności „techniczne” nie doprowadzą u niej do zadowolenia seksualnego. Mogą jedynie wywołać w niej niechęć i rozdrażnienie. Nieliczenie się z przeżyciami i brutalne traktowanie prędzej czy później wywołają awersję do współżycia oraz pogłębią konflikty.

W zakres pojęcia kultura seksualna wchodzi także wiedza i umiejętności dotyczące współżycia, znajomość reakcji seksualnych odmiennej płci. Jednak wiedza ta powinna odgrywać tylko role pomocniczą, ułatwiając przebieg spontanicznego stosunku. Zapoznanie się z pewnymi ogólnymi zasadami współżycia seksualnego ma znaczenie dla obojga partnerów, bowiem od wiedzy i umiejętności ich dwojga zależy udane współżycie.

Przesądy seksualne są elementem kultury i mają wpływ na powstawanie zaburzeń seksualnych. Wśród przesądów seksualnych związanych z brakiem wiedzy są:

przekonanie, że masturbacja może być szkodliwa lub, że dopuszczalne są tylko tradycyjne pozycje podczas stosunku, a ich modyfikacje, to „zboczenie płciowe”.

Również pogląd, że wielkość członka jest czynnikiem decydującym o atrakcyjności seksualnej, a nie więź uczuciowa i poziom kultury seksualnej.

Popularne

Problemy seksualne dzieci

Problemy seksualne dzieci

Zainteresowanie płcią przeciwną i sferą intymną pojawia się już we wczesnym okresie dzieciństwa. Nawet kilkulatki zadają pytania dotyczące płci przeciwnej lub „skąd się biorą dzieci”. Taka ciekawość jest naturalna, a jej nasilenie jest różne w zależności od wieku i rozwoju dziecka.

Problemy seksualne kobiet

Problemy seksualne kobiet

Problem oziębłości seksualnej omawiany jest w odniesieniu do kobiet, ale dotyczy on prawie w takim samym stopniu mężczyzn. Kobieta oziębła znaczy tyle, co zimna uczuciowo, chłodna, nie mająca potrzeb seksualnych, pozbawiona emanującego z niej seksu. Czasem ocena ta rozciąga się na kobiety mało atrakcyjne. Doświadczenia kliniczne nie potwierdzają tego, często bywa wręcz odwrotnie. Z punktu widzenia medycyny zaledwie 1 % kobiet jest oziębłych.

Specyfika zaburzeń seksualnych

Specyfika zaburzeń seksualnych

Ludzie z zaburzeniami seksualnymi są szczególna grupą chorych, nierzadko chorobę swoja muszą skrywać, gdyż środowisko, w którym żyją piętnuje ich z tego powodu. Zaburzenia w sferze seksu nie ograniczają się tylko do zaburzeń w funkcjonowaniu narządów płciowych.

Gorący temat

Seksuologia jako specjalizacja

W Polsce dostęp do seksuologa jest znacznie ograniczony, ponieważ niewielu jest specjalistów z tej dziedziny, jedynym wyjątkiem jest Warszawa, gdzie seksuologów jest sporo. Wizyta nie jest refundowana przez NFZ i odbywa się na koszt pacjenta.