Dojrzewanie seksualne młodzieży

seksuolog

W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się zjawisko szybszej dojrzałości biologicznej młodych ludzi. Młodzież dojrzewa szybciej, ale jednocześnie wydłuża się czas osiągania dojrzałości społecznej – zdobycia wykształcenia i osiągnięcia niezależności materialnej.

Dojrzałość biologiczna znacznie wyprzedza dojrzałość psychiczną i społeczną, a potrzeby związane z okresem dojrzewania płciowego nie zawsze znajdują zrozumienie u starszego pokolenia. W pewnych środowiskach problemy młodzieży są lekceważone, a masturbacja, jako najczęściej występująca forma zaspokojenia popędu, jest surowo potępiana. Stosunki przedmałżeńskie zaś nieakceptowane.

Rozładowanie popędu płciowego poprzez uprawianie sportów oraz rozwijanie zainteresowań nie jest możliwe. Jednocześnie nie można pozwolić młodzieży na swobodne życie płciowe w wieku 12-16 lat, czyli w okresie szkolnym.

Obok uświadomienia seksualnego ważnym czynnikiem w wychowaniu seksualnym jest pełny rozwój człowieka – kształtowanie zasad moralnych, poczucia odpowiedzialności i szacunku do drugiego człowieka.

Masturbacja wśród młodzieży, zwłaszcza męskiej, jest zjawiskiem powszechnym. W minionych wiekach przypisywano jej tragiczne skutki – zaburzenia psychiczne, niedorozwój umysłowy, uszkodzenie narządów płciowych. Onanizm może rzeczywiście powodować powstawanie kompleksów i problemów psychicznych u młodzieży. Dlatego należy uświadamiać im, że masturbacja jest zjawiskiem przejściowym i umożliwia jedynie doraźne rozładownie napięcia.

Popularne

Problemy seksualne dzieci

Problemy seksualne dzieci

Zainteresowanie płcią przeciwną i sferą intymną pojawia się już we wczesnym okresie dzieciństwa. Nawet kilkulatki zadają pytania dotyczące płci przeciwnej lub „skąd się biorą dzieci”. Taka ciekawość jest naturalna, a jej nasilenie jest różne w zależności od wieku i rozwoju dziecka.

Problemy seksualne kobiet

Problemy seksualne kobiet

Problem oziębłości seksualnej omawiany jest w odniesieniu do kobiet, ale dotyczy on prawie w takim samym stopniu mężczyzn. Kobieta oziębła znaczy tyle, co zimna uczuciowo, chłodna, nie mająca potrzeb seksualnych, pozbawiona emanującego z niej seksu. Czasem ocena ta rozciąga się na kobiety mało atrakcyjne. Doświadczenia kliniczne nie potwierdzają tego, często bywa wręcz odwrotnie. Z punktu widzenia medycyny zaledwie 1 % kobiet jest oziębłych.

Specyfika zaburzeń seksualnych

Specyfika zaburzeń seksualnych

Ludzie z zaburzeniami seksualnymi są szczególna grupą chorych, nierzadko chorobę swoja muszą skrywać, gdyż środowisko, w którym żyją piętnuje ich z tego powodu. Zaburzenia w sferze seksu nie ograniczają się tylko do zaburzeń w funkcjonowaniu narządów płciowych.

Gorący temat

Seksuologia jako specjalizacja

W Polsce dostęp do seksuologa jest znacznie ograniczony, ponieważ niewielu jest specjalistów z tej dziedziny, jedynym wyjątkiem jest Warszawa, gdzie seksuologów jest sporo. Wizyta nie jest refundowana przez NFZ i odbywa się na koszt pacjenta.