Aktywność seksualna osób starszych

seksuolog

Powszechnie obserwuje się, że media przedstawiają seks w sposób, który sugerowałby, że jest on przeznaczony jedynie dla młodych. Z humorem pokazuje się ludzi starszych, którzy są aktywni płciowo, albo jako sprośnych starców.

Ludzie starsi nie otrzymują nie znajdują akceptacji prowadząc życie seksualne, a potrzeba seksu jest normalna i zdrowa w każdym wieku. Starsi ludzie byli wychowywani w mniejszej tolerancji i nie są nauczeni mówienia na tematy dotyczące współżycia.

Inny problem, o którym warto wspomnieć dotyczy kwestii tego, co stanowi seks. Jeżeli stosunek z penetracją uznawany jest za miarę seksu, to starsi ludzie mogą wykazywać większy spadek w aktywności seksualnej, niż gdyby uwzględnić szerszy zakres. Jednak aktywni seksualnie ludzie starsi deklarują dużą satysfakcję ze współżycia. Ponieważ kobiety żyją dłużej od mężczyzn, stąd jest dużo więcej starszych kobiet. W ten sposób możliwości kontaktów kobiet się zmniejszają, a aktywność seksualna może ustać z powodu braku partnera. Dla mężczyzn największym problemem jest możliwość utrzymania wzwodu lub brak kondycji fizycznej niezbędnej do odbycia stosunku. Około 10-20 % starszych mężczyzn i 35 % kobiet nie ma żadnego życia płciowego.

W zasadzie znaczy procent przypadków dysfunkcji seksualnych u osób starszych pozostaje nieleczona, co wskazuje na niedostrzeganie problemu przez specjalistów. Zwykle poziom aktywności seksualnej zależy od poziomu aktywności w latach poprzednich.

Popularne

Problemy seksualne dzieci

Problemy seksualne dzieci

Zainteresowanie płcią przeciwną i sferą intymną pojawia się już we wczesnym okresie dzieciństwa. Nawet kilkulatki zadają pytania dotyczące płci przeciwnej lub „skąd się biorą dzieci”. Taka ciekawość jest naturalna, a jej nasilenie jest różne w zależności od wieku i rozwoju dziecka.

Problemy seksualne kobiet

Problemy seksualne kobiet

Problem oziębłości seksualnej omawiany jest w odniesieniu do kobiet, ale dotyczy on prawie w takim samym stopniu mężczyzn. Kobieta oziębła znaczy tyle, co zimna uczuciowo, chłodna, nie mająca potrzeb seksualnych, pozbawiona emanującego z niej seksu. Czasem ocena ta rozciąga się na kobiety mało atrakcyjne. Doświadczenia kliniczne nie potwierdzają tego, często bywa wręcz odwrotnie. Z punktu widzenia medycyny zaledwie 1 % kobiet jest oziębłych.

Specyfika zaburzeń seksualnych

Specyfika zaburzeń seksualnych

Ludzie z zaburzeniami seksualnymi są szczególna grupą chorych, nierzadko chorobę swoja muszą skrywać, gdyż środowisko, w którym żyją piętnuje ich z tego powodu. Zaburzenia w sferze seksu nie ograniczają się tylko do zaburzeń w funkcjonowaniu narządów płciowych.

Gorący temat

Seksuologia jako specjalizacja

W Polsce dostęp do seksuologa jest znacznie ograniczony, ponieważ niewielu jest specjalistów z tej dziedziny, jedynym wyjątkiem jest Warszawa, gdzie seksuologów jest sporo. Wizyta nie jest refundowana przez NFZ i odbywa się na koszt pacjenta.